diumenge, 17 de juny de 2018

AT THE REFUGE. ‘MYOTRAGUS’ WORKSHOP: FOSSILS

WHAT IS A FOSSIL?
https://imnh.iri.isu.edu/digitalatlas/geo/basics/fossil.htm

A fossil is the naturally preserved remains or traces of animals or plants that lived in the geological past. There are two main types of fossils: body and trace. Body fossils include the remains of organisms that were once living and trace fossils are the signes that organisms were present (i.e. footprints, tracks, trails, and burrows).
Freezing, mummification, premineralization, casts and molds are different types of fossilization.

QUÈ ÉS UN FÒSSIL?
Un fóssil són les restes o rastres d’animals i plantes que visqueren al passat geològic. Hi ha dos tipus de fòssils: cossos o rastres. El fòssils de cossos són les restes d’organismes d’éssers vius i els fòssils de rastres són senyals de què existiren (per exemple, petjades -‘huellas’).
La congelació, la momificació, la preminarilització i els motlles són diferents tipus de fossilització.

http://weib.caib.es/Recursos/geologia_mallorca/geoimatges/Geoimatges/Fossils/fossils.html


Amb plastilina fèrem fòssils. Això serien motlles. Si mesclam guix amb aigua i omplim els motlles (hem d’esperar que eixugui), tendrem un altre tipus de fóssil.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada